PRÄSTER SOM TJÄNSTGJORT OCH BOTT I PRÄSTGÅRDEN
ÅR PRÄST INFO
1876 Per Johan Strindberg Utnämndes till komminister i Borgvattnet 3 juli 1876. Tillträdde i september samma år. Flyttade till Håsjö 1883.
1883 Karl Johan Nordén Tillträdde tjänsten som komminiser i Borgvattnet 1 maj 1884
1889 K A Josefsson Tillträdde 1889. Flyttade 1891
1892 Anders Hollmer Tillträdde i Borgvattnet 1 mars 1892 och flyttade till Häggenås 1900
1900 Per Hedlund Flyttade till Torpshammar 1909
1909 Otto Olsson  
1915 Nils Hamberg Far till den från radio och TV kände Per Martin Hamberg. N Hambert flyttade från Borgvattnet 1916 och blev sedemera kyrkoherde i Stugun.
1916 Carl Viktor Strömgren Flyttade till Luleå 1927 . Han var den präst som bodde längst tid i den gamla prästgården.
1927 Nils Hedlund Son till tidigare prästen Per Hedlund. Nils Hedlund var född och uppvuxen i prästgården i Borgvattnet.
1930 Rudolf Tängdén Flyttade till Resele 1936
1936 Otto Lindgren Flyttade till Odensala 1941
1941 Bertil Tunström Flyttade 1943. Blev senare kontraktsprost i Matfors, Sundsvall
1943 Erik Abrahamsson Tjänstgjorde endast en kortare tid under året.
1943 Lars Bygdén Flyttade till Ramsele 1945
1945 Erik Lindgren Var kvar i Borgvattnet under hela sitt yrkesverksamma liv som komminister, men flyttade till den nya prästgården nere i byn 1948.

Källförteckning: Borgvattnets gamla prästgård, T Olsson 1982.