Borggarden Borgvattnet historia

Nya Prästgården – Borggården

Borggarden Borgvattnet historia

Borgvattnets gamla prästgård hade varit i bruk under mer än 90 år och var i stort behov av renovering. Dessutom hade församlingens präster under lång tid besvärats av oförklarliga händelser, varför den ansågs olämplig att bo i. 1943 beslutades därför att församlingen skulle bygga en ny prästbostad nere i byn.

Det var byggmästaren Henning Persson från Stugun som uppförde den nya prästgården under åren 1947-1948. Timmer avverkades i kyrkans egna skogar och sågades i bysågen vid Skallsjöbäckens inlopp i Borgsjön.

Hösten 1948 stod den nya prästgården färdig och dåvarande präst Erik Lindgren flyttar in med sin mor Brita och hunden Scheik. Otto och Axelina Färnlöf köper den gamla prästgården och flyttar in. Axelina var uppvuxen nära prästgården, då hennes far Johan Olof Westerberg var arrendator och hade boställe på gården.

Erik bodde kvar i nya prästgården fram till sin pensionering år 1973.

1 april 1974 tog komminister Margareta Blomqvist huset i besittning. Hon stannade till våren 1976, då hon efterträddes av Sven Sundberg. Därefter tog Staffan Öberg över positionen och han var kvar till våren 1980.

1981 kom Tore Forslund att tillträda som präst i Borgvattnet, men han tjänstgöring blev kortvarig. Redan i oktober samma år lämnade han tjänsten, som sedan var obesatt under ett år.

I Oktober 1982 tillträdde den siste komministern i Borgvattnets församlings historia. Det var den blinda prästen Siv Rehnberg. Men även hon stannade en kort tid. I maj 1983 lämnade hon sin tjänst. Efter det har Borgvattnet inte haft någon egen präst, utan prästen i Stugun har varit ansvarig för församlingsarbetet.

Den nya prästgården byggdes senare om till äldreboendet Borggården 1995-96.

BOKA HÄR
Dela