Borgvattnet Kyrka

Borgvattnet Kyrka

Borgvattnet Kyrka

Borgvattnet kyrka är en kyrkobyggnad i Ragunda kommun som ligger mitt i samhället Borgvattnet. Den är församlingskyrka i Borgvattnets församling, Härnösands stift. Församlingen består av byarna Björkvattnet, Boberg, Borgänge, Borgvattnet, Fullsjön, Selet och Skyttmon.

Borgvattnets kyrka byggdes 1781-1782 av Pål Persson i Stugun.

Lillklockan

Lillklockan är från Haverö och har inskription;

”Till Guds namn pris ähra och Havra socken till pridnad”.

Den gjöts 1682 av Michael Bader, Stockholm och kom till Borgvattnet 1843.

Storklockan

Storklockan är gjuten av J.E. Åström i Sundsvall och har inskriptionen;

”Kring denna bygd jag låter svalla i luften mina glada ljud. Att samla tankarna till Gud och folket till hans kyrka kalla”.

Dopfunten

Dopfunten snidad ur en furustock från Skyttmon år 1953 av bildhuggaren Olof Ahlberg.

Gudstjänster

Gudstjänster hålls varannan vecka, se Svenska kyrkans hemsida eller Håsjö Pastorat på Facebook för schema.

Under sommaren är kyrkan öppen för besökare.

Dela