Erik Lindgren Gravsten

Präster i Borgvattnet

Erik Lindgren Gravsten

Nedan hittar du präster som bott och arbetat i Prästgården genom åren;

 • 1876 Per Johan Strindberg utnämns till komminister 3 juli. Tillträdde i sept. Flyttade till Håsjö 1883.

  Strindberg? Som författaren?
  Mamma Märta var styvdotter till korpralen Mikael Strindberg, dotterson till komminister Henric Strindberg som var August Strindbergs farfars far. Per var således ej biologiskt släkt med den kände författaren.
 • 1883 Karl Johan Nordén tillträdde 1 maj 1884
 • 1889 K A Josefsson flyttade 1891.
 • 1892 Anders Holmer tillträdde 1 mars 1892, flyttade till Häggenås 1900.
 • 1900 Per Hedlund (1865-1922) flyttade till Torpshammar 1909.
 • 1909 Otto Olsson
 • 1915 Nils Hamberg far till radio / TV kände Per Martin Hamberg. Flyttade 1916 för att bli kyrkoherde i Stugun.
 • 1916 Carl Viktor Strömgren flyttade till Luleå 1927. Carl var den präst som bodde längst i prästgården.
 • 1927 Nils Hedlund son till tidigare prästen Per Hedlund och prästfrun Märta Hedlund.
 • 1930 Rudolf Tängdén Flyttade till Resele 1936.
 • 1936 Otto Lindgren Flyttade till Odensala 1941.
 • 1941 Bertil Tunström Flyttade 1943. Blev kontraktsprost i Matfors, Sundsvall.
 • 1943 Erik Abrahamsson Tjänstgjorde en kortare tid under året.
 • 1943 Lars Bygdén Flyttade till Ramsele 1945.
 • 1945 Erik Lindgren Läs mer nedan;

Nils Hedlund (1902-1975)

Nils Hedlund föddes i Borgvattnet den 3 november 1902 och var en son till den tidigare prästen Per Hedlund och hans hustru Märta. Född och uppvuxen i prästgården. Nils Hedlund’s anteckningar från 1927 om märkliga fenomen i den då drygt 50 år gamla prästgården är det äldsta som hittats. Nils mamma, prästfrun Märta (som dog i huset) hade vid den tiden varit död i 19 år och misstänktes ligga bakom en del av fenomenen.

Nils resa

 • 1902 Född i Borgvattnet, växer upp i Prästgården.
 • 1922 Studentexamen – Sundsvalls Högre Allmänna Lärovärk, (nu Hedbergska skolan, Sundsvalls gymnasium)
 • 1923 Studier vid Uppsala Universitet
 • 1926 Prästvigd i Härnösands stift
 • 1926 Vice pastor i Haverö, pastorsadjunkt i Sollefteå, ständig Adjunkt i Tåsjö
 • 1927 Komminister (präst) i Borgvattnet – på egen begäran avsked 6 januari 1930!
 • 1930 Ständig adjunkt (prästerligt biträde, hjälppräst) i Östersund
 • 1936 Kyrkoherde i Rätan (ca 10 mil söder om Östersund)
 • 1975 Död i Uppsala

Erik Lindgren (1907-1983)

Erik Lindgren Präst Komminister Borgvattnet

Prästen Erik Lindgren tillträdde sin komministertjänst i Borgvattnet den 1 september 1945.

Erik var förutom en duktig och mycket omtyckt präst även författare till dramat ”Vestvattentjuven” (ett av Jämtlands äldsta bygdespel).

Erik var Borgvattnet trogen under hela sitt yrkesverksamma liv, men flyttade till den nya prästgården nere i byn 1948, där han fortsatte som präst till 1973. Erik var den sista prästen som bodde och arbetade i Borgvattnets gamla Prästgård.

Erik Lindgren Begravning

Dela